Facebook företagsplatser innebär att era lokala sidor underordnas den centrala varumärkessidan. Fördelen med att använda Facebook företagsplatser eller Business Locations som det heter på engelska är att det blir enklare för era kunder att hitta era olika platser, det möjliggör dynamisk annonsering på lokal nivå, automatisk postning på lokala sidor och det ger den som ansvarar för sociala medier på central nivå en bättre överblick överlag och kontroll, till exempel för att administrera lokala roller. Du kommer även att se positiv inverkan på Instagram, även om motsvarande funktion fortfarande inte finns där, kommer platsen att komma upp bland Instagrams förslag. Det är lite arbete med att komma igång men jag lovar att det är värt varenda timme.

1. Skaffa Företagsplatser

Börja med att skaffa Facebook företagsplatser och lägg till alla platser. Facebook kommer vilja ha adressuppgifter och annan information om era lokala platser. Om det är många kan jag rekommendera att att ladda upp dem i ett kalkylark istället. Om det finns lokala Instagramkonton kan du länka dem till respektive platssida.

2. Rensa bland sidor och platser

Det andra du behöver göra är att rensa upp bland alla de sidor och platser som troligtvis redan finns om ert företag har funnits ett tag, dessa ska i de fall då det passar slås ihop med den nya platssidan du har skapat, då får du dessutom med incheckningar. Ofta har personer på lokal nivå egna initiativ och startat Facebooksidor, ibland har platser skapats av personer som besökt er. Det kan vara svårt för kunden att veta vilken som är officiell och ni riskerar att tappa incheckningar och följare.

Det finns verktyg som hjälper dig hitta och slå ihop sidor och meddela när det dyker upp dubbletter, men du kan också göra det manuellt genom att söka fram dem på Facebook och gå in under inställningar och klicka på ”Är detta ditt företag?” och gå vidare. Det kan bli så att Facebook vill att du verifierar att du är ägare till verksamheten genom att skicka in till exempel dokument och bilder, i så fall kommer du att bli ombedd att göra det.

3. Utse ansvariga och utbilda dem

När du har alla era lokala platser på plats har ni på central nivå full kontroll över dem, du kan då välja att använda de lokala sidorna enbart för central kommunikation och annonsering, men jag vill uppmana er att våga kommunicera lokalt. Det är oftast den lokala verksamheten som era kunder har en relation till, de personer som de möter, kanske flera gånger i veckan. Att pusha ut vackert designade centrala budskap kommer inte att ge er något högt engagemang, att lyfta anställda och kunder och berätta om vad som händer lokalt blir mer genuint och är enligt min erfarenhet receptet till succé. Att ha någon på den centrala marknadsavdelningen som samlar in material och publicerar blir styltigt och tidskrävande, med rätt verktyg och stöd går det alldeles utmärkt att släppa ansvaret.

För att göra det behöver du utse ansvariga personer lokalt, någon som utbildas och kan sköta kanalen löpande. Det är bra om den som är ansvarig för verksamheten är engagerad men det behöver nödvändigtvis inte vara den personen som är administratör, att personen är motiverad och kreativ är det viktigaste. De personer som ska ansvara lokalt behöver beroende på bakgrund utbildas både i hur de rent tekniskt sköter Facebooksidan men också lära sig grundprinciper kring kommunikation, förstå ert varumärke och ha koll på allt under nästa punkt.

Utbildning kan göras fysiskt eller via webinars, instruktionsvideos och manualer. Jag tycker att en mix av de nämnda samt att ta frågor som dyker upp genom att göra saker tillsammans med delad skärm har fungerat bäst för mig.

4. Skapa tydlighet kring vad som är tillåtet

Det som kommuniceras från en officiell Facebooksida är marknadsföring, det betyder att det är varumärket som står till svars för det som publiceras, sidan omfattas också av BBS-lagen (Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor), vilket innebär att ni även har ett ansvar för det andra publicerar på er sida. Andra regler och lagar ni behöver ta hänsyn när det gäller kommunikation i sociala medier är till exempel GDPR, Upphovsrättslagen, Marknadsföringslagen och Lotterilagen (vid tävlingar). Mitt tips är att ta fram riktlinjer där ni sammanfattar det viktigaste och ger tydliga exempel på vad man får och inte får göra, när det gäller exempelvis tävlingar kan man ta fram en mall som säkerställer ett format som följer reglerna.

Hur mycket kontroll man behöver på central nivå blir upp till företaget att avgöra, det finns verktyg som ger olika behörigheter och då kan man till exempel kräva ett godkännande från central nivå innan något publiceras. Men utbildning, tydliga riktlinjer, övervakning och stöd från den centralt ansvariga tror jag räcker i de allra flesta fall. Ni litar ju på att medarbetarna ska möta era kunder på ett bra sätt i det fysiska mötet, varför skulle de inte kunna göra det digitalt?

Se till att finnas tillgänglig för frågor om någon är osäker eller om det dyker upp något som de kan behöva hjälp med att hantera, som om något negativt får spridning.

5. Få följare till er företagsplatssida

När du har era lokala platssidor och dina lokala administratörer på plats är det dags att bygga upp en följarskara. Börja med de lågt hängande frukterna, berätta om sidan på plats via skyltar och klistermärken på ställen era kunder inte kan missa och använd era befintliga kanaler. Om du har dina kunders kontaktuppgifter och de har gett samtycke till den typen av användning kan du också rikta så kallade Gilla-annonser mot dem med hjälp av Facebook Custom Audiences. Nästa steg kan vara en tävling eller att ge bort något litet mot att de följer er sida.

6. Dela med dig av best practice

En av de stora fördelarna med att vara många lokala enheter som samverkar under ett varumärke är kunskapsutbytet. Det är den viktigaste funktionen du som ansvarar för Facebook har skulle jag vilja säga. Det kan vara svårt för den lokalt ansvariga att hitta på idéer för inlägg och ta fram bild- och videomaterial. Gräv ner dig i statistiken och analysera vad som fungerar bäst och dela med dig av den kunskapen. Om det i en ort skapar skyhögt engagemang när man delar en bild på en uppskattad medarbetare som fyller jämnt är chansen stor att ett liknande typ av inlägg får fin spridning på andra ställen också. Bevaka gärna andra företag som är duktiga i sociala medier och dela vidare det som de gör.

Förse dem även med centralt framtaget material och content som de kan använda, och påminn inför viktiga händelser som man kan ”haka på”, till exempel högtider, Kanelbullens dag, säsongsavslutning på populära serier osv. När jag jobbade med en gymkedja var ett av de mest populära inläggen en video där instruktörer hade tagit fram en fantastisk koreografi på löpband till schlagermusik i Mellotider.

Här vill jag passa på att tipsa om vår plattform som hjälper de lokalt att generera brandade bilder till sociala medier, och vår funktion Asset där du kan lagra mediefiler för enkel åtkomst och nedladdning lokalt.

7. Övervaka och ge konstruktiv feedback

Till en början kan det krävas att du lägger tid på att övervaka det som publiceras och ge konstruktiv feedback vid eventuella snedtramp. Uppmuntra till en kultur där det är okej att testa sig fram, det är enligt mig det enda sättet att ta reda på vad som funkar för sin målgrupp. Så länge det inte bryter mot lagen tycker jag inte att man behöver vara alltför orolig för att varumärket ska bli spretigt, kunderna är inte dummare än att de förstår att det är någon från den lokala butiken som tagit en suddig mobilbild. Det är äkta och förmänskligar ert varumärke.

Behöver ni hjälp med att bygga upp eller utveckla er närvaro på Facebook? Vi kan hjälpa er med strategi, utformning av riktlinjer, utbildning och så vidare.