Bli kund

När du blir kund hos oss har vi en process vi brukar följa för att implementera vår lösning i organisationen på smidigast möjliga sätt. Vi börjar med att inventera era behov, hjälper er välja de produkter och tjänster som passar er, genomför ett pilottest som utvärderas och implementerar sedan lösningen brett i organisationen.

Vår lösning är skalbar, båda vår plattform och de tjänster vi erbjuder. I plattformen kan du till exempel välja att bara använda distributionen eller malldelen, enskilda kanaler och manuella eller automatisk distribution. Vi kan stötta er med det mesta för att ni ska komma igång med glokalisering av er marknadsföring – strategi, projektledning, grafisk produktion och design.

Inventering av behov

I ett första skede inventerar vi era behov. Då vill vi lära oss allt om er och era kunder och vilka era utmaningar är. Vi kartlägger kundresan och de kontaktpunkter ni kontrollerar idag.

Val av produkter och tjänster

Beroende på bland annat vilka kanaler ni kommunicerar genom idag, hur stor er inhouseavdelning är, om ni arbetar med externa specialistbyråer och vilka MarTech-verktyg ni använder idag, tar vi fram en implementeringsplan som passar er organisation. Vår erfarenhet är att det kan vara bra att börja med att glokalisera en kanal som redan används.

Pilottest

Ett pilottest innebär att ni testar att använda en kanal för glokalisering i hela organisationen, om ni till exempel skickar ut ett nyhetsbrev på regelbunden basis, ger vi de lokalt ansvariga möjligheten att påverka innehållet. Alternativt kan ni välja att implementera en större lösning på ett fåtal lokala enheter som ligger i framkant. Att genomföra ett pilottest i en mindre del av organisationen brukar vara fördelaktigt ut flera synvinklar, dels får vi feedback och kan justera upplägget i ett tidigt skede och dels har vi ett verkligt case med resultat att visa upp när vi ska få med resten av organisationen på tåget. De som får chansen att testa lösningen först av alla brukar dessutom bli väldigt engagerade och fungerar som ambassadörer för det nya arbetssättet.

Utvärdering

Under pilottestningen utvärderas och justeras det valda upplägget. Ofta har vi fått värdefull feedback från de på lokal nivå som har fått testa lösningen och de kunder som mötts av kommunikationen.

Utrullning i organisationen

När pilotprojektet är avslutat och utvärderat är det dags för utrullning brett i organisationen. Vi hjälper er med att utbilda, ta fram guider, instruktionsvideos och liknande för att det ska ske så smidigt som möjligt. Vårt Marketing Center, som de lokalt ansvariga får tillgång till, är intuitivt och enkelt med en visuell editor där de redigerar direkt i marknadsmaterialet och är därför väldigt lätt att lära sig.