Doowinkedjan har börjat sin resa mot att bli ett starkt varumärke när det gäller fönster- och dörrinstallation. De har identifierat ett behov hos kunderna att på ett smidigt sätt och på sina egna premisser kunna hantera och planera ett dörr- eller fönsterbyte. Doowin har goda förutsättningar att fylla detta behov – Doowin har en stark affärsidé, ett attraktivt koncept och en väl utvecklad, och för branschen unik digital plattform. Motorn är ett starkt affärsmanna- och entreprenörskap.

Från start till mål

Wondervilles samarbete med Doowin är speciellt då vi varit med från start till mål. Arbetet började med ett tomt blad. Namn skapades, logotype togs fram och en grafisk profil som mynnade ut i direktreklam, butiksprofilering, profilkläder, franschisehandbok och mycket mer.

Marknadsplattform

Doowin använder Wondervilles digitala plattform Wonderville Platform för alla sina kommunikationer. Wonderville erbjuder samtliga franschisetagare ett marknadscenter som rymmer bl a skyltverktyg, landningsidor, e-post, SMS, hemsidor mm. Alla kommunikationer lokalanpassas till varje enskild franschaisetagare. De sätter sina egna produkter och sina egna priser på sin lokala marknad.