Vad är Marketing Automation

Marketing Automation innebär att marknadsaktiviteter automatiseras, flöden byggs i en marketing automation-plattform och utskick via till exempel e-post och sms triggas av användarens beteende. Kanske har användaren lagt produkter i en digital varukorg utan att slutföra köpet eller så har det gått ett år sedan senaste synundersökningen, baserat på de villkor man angett i förväg för specifika kundsegment skickas en kommunikation automatiskt.

Marketing Automation används både för att effektivisera marknadsarbetet genom att minska repetitiva uppgifter men också öka relevansen för mottagaren genom att kommunikationen i högre grad är personaliserad. Man brukar säga att det handlar om att skicka rätt innehåll till rätt person vid rätt tidpunkt.

Marketing Automation på lokal nivå

Idag är det enkelt att lokalanpassa kommunikation i automatiserade kommunikationer. Låt säga att en cafékedja vill att e-postutskick till sina kunder med månadens erbjudanden, då är det enkelt att anpassa till exempel namnet på avsändaren till det lokala café kunden besöker, och även att hämta in information om kundens abonnemang, till exempel att det är tre koppar kvar tills nästa gratiskaffe. Så här långt är det hur smidigt som helst att använda Marketing Automation. Det var när manuella utskick ska göras där innehållet skiljer sig åt mellan olika lokala enheter som vi märkte att våra kunder fick problem.

Lokalt innehåll i central kommunikation

Även om en kedja har centrala kampanjer finns det ofta gott om tillfällen den lokala enheten vill kommunicera något till sina kunder, det kan vara en lokal medlemskväll eller information om en renovering. För att inte spamma kunden med e-postutskick vill man dessutom gärna samla både centralt innehåll som erbjudanden och kampanjer och lokalt innehåll. Vid de tillfällena hade den centrala marknadsavdelningen två alternativ: 1. Samla in lokala önskemål och skapa block som visas för respektive lokal enhets mottagare, det innebär i sin tur mycket manuellt arbete med risk för misstag och ett antal korrekturvändor med den lokalt ansvariga. 2. Låta den lokalt ansvariga själv skapa och distribuera e-postutskicket. Då behövs en plattform som kan avgränsa vad och till vem man kan göra utskick och ofta utbildning av den lokalt ansvariga vars huvudsakliga kompetensområde sällan är marknadsföring.

Det är just den här problematiken som ledde till att utvecklingen av vår egen plattform resulterade i ett lokalt så kallat Marketing Center där den lokalt ansvariga dels kunde göra val och anpassa innehåll i centrala kommunikationer som kataloger och e-postutskick, men också möjlighet att själv skapa marknadsinnehåll enligt centralt satta mallar via en enkel editor. Risken för att den mänskliga faktorn leder till fel som att information skickas till fel kunder minimeras genom att plattformen avgränsar vilka mottagare man kan kommunicera till. Den centrala marknadsavdelningen får dessutom överblick på ett sätt som den sällan har om utskick görs genom till exempel ens CRM-system.

Vi tror att Glocal Marketing blir som mest effektiv och relevant för kunden med en mix av automatiserade och manuella kommunikationer och genom ett samspel mellan den centrala marknadsavdelningen och personer lokalt som har kunskap om kunderna och den lokala marknaden. Om du är nyfiken på vår plattform kan du läsa mer om den här.