Produktion

Vår plattform ger dig alla möjligheter att hålla ihop varumärket och samtidigt kommunicera effektivt i såväl fysiska som digitala kanaler. En viktig komponent för att allt ska gå i lås är projekt- och produktionsledningen.

Var vill ni att vi tar över?

Vi har stor vana av att samarbeta med inhouseavdelningar och externa byråer. (Har ni ingen sådan så kan vi design också!) Vi kliver in där det behövs, och ansvarar för de delar som gör att allt faller på plats.

Vi ansvarar för kontakten med leverantörer, lokala butiker och marknadsavdelningar. Vi håller i insamling av underlag, bildredigering, korrekturförfarande med flera parter, grafisk produktion av alla enheter – och distribution i samtliga kanaler.

Allt lett av er personliga, dedikerade produktions- och projektledare som ser till att uppdraget flyter på enligt plan.

Enkel överblick med eProof

För större arbeten sker samarbetet i vårt egenbyggda verktyg eProof. Där laddas korrektur upp, olika statusar sätts för att få enkel överblick, kommentarer kan läggas in och användare taggas, behörighetsnivåer kan väljas och externa partners och leverantörer kan bjudas in.