Strategi

Grunden för all lyckad marknadsföring är bra strategier. Vår specialitet är kedjor, och där kan vi med vår stora samlade kompetens och erfarenhet bidra till ännu större framgångar för dina insatser.

Våra strategiska tjänster passar alla typer av kedjor: franchise, frihandlare, centralägda och olika mixupplägg. Vi hjälper också organisationer med strategier för liknande utmaningar, till exempel medlemsorganisationer och större varumärken med återförsäljarnät.

Hos oss kan du få strategisk hjälp med brett och smalt. Från uppbyggnad av smarta kundklubbar till specifika kanalstrategier med exempelvis policyer och planer för content marketing eller samspelet mellan central och lokal marknadsföring i olika kanaler. Eller från uppstart av nya kedjor till hur du kan öka det interna engagemanget på lokal nivå vid marknadsförings- och försäljningsaktiviteter.

Kom till oss med dina utmaningar! Vårt fokus är att utveckla dina affärer, och vi ligger gärna steget före med förslag kring hur du kan utveckla din marknadsföring.

Förutom strategi hjälper vi gärna dig med design och produktion. Kommunikationen kan sedan systematiseras och samordnas i vår plattform.