Direktreklam som distribueras med post är indelad i två kategorier:

  • ODR = oadresserad direktreklam, når ut brett utifrån valda geografiska områden
  • ADR som = adresserad direktreklam. Adresserna har ni själva eller så köper du register, då kan du ringa in er målgrupp utifrån urvalskriterier som ålder, område, inkomst eller variabler som att de nyss köpt bil eller blivit föräldrar.

Tryckt direktreklam kan vara allt från ett kort till en stor katalog. Vi tycker att tryckt direktreklam har ett oförtjänt dåligt rykte i marknadsföringsbranschen. Vi förespråkar en mix av digitala och fysiska kanaler, då de kan stötta varandra på ett effektivt sätt.

Dåligt för miljön?

Klimatpåverkan vid produktion av trycksaker kommer framför allt från tillverkning av pappersmassa, transporter av råvara och produkt, energiförbrukning vid tillverkning och tillverkning och transport av kemikalier och färg.

Det finns bra möjligheter att ta fram en trycksak som är till och med klimatneutral. Svenskarna är duktiga på att återvinna (70% av trycksaker återvinns) därför kan du välja ett papper där returpapper är inblandat, det sänker energiförbrukningen rejält. Några saker du kan kolla efter när du väljer tryckeri är om de har märkningar som Svanen (nordisk miljömärkning) och FSC® (global miljömärkning). Du kan välja ett tryckeri som använder förnybar el som vattenkraft. Du kan också klimatkompensera din trycksak genom trädplantering eller investering i projekt som stödjer övergång till användning av förnyelsebara energikällor.

Inte mätbart?

Det finns flera olika sätt att mäta direktreklam. Distributörerna brukar använda sig av effektmätning, då mäter man följande värden: observationsvärde som anger hur många som sett ditt utskick, läsvärde som är hur många av dem som observerar trycksaken som läser den och nyttovärde som anger hur många som anser att de fick nytta av reklamen.

Man kan själv mäta effekten av ett DR-utskick på flera sätt:

  • Subdomän – använd en subdomänadress i trycksaken och ge mottagarna en anledning att besöka den. På så sätt kan du mäta direkttrafik och konverteringar på den sidan.
  • Rabattkod – använd en specifik eller unik rabattkod i trycksaken och mät användning.
  • QR-kod – använd en QR-kod för att mottagaren ännu enklare ska kunna besöka en kampanjsida eller subdomän.
  • Fråga kunderna – detta kan göras online eller när de besöker er, fråga hur de hörde talas om ert erbjudande.
  • Bevaka försäljningen – det här fungerar bäst om det inte genomförs flera andra marknadsaktiviteter samtidigt, studera försäljningssiffrorna för de områden som utskicket gjorts i, och om ni haft en kampanj eller erbjudande – försäljningen av berörda produkter.

Dyrt?

Hur kostnadseffektiv din direktreklam är beror förstås helt på vad du kommunicerar till vem. Jämfört med digital kommunikation är ett fysisk utskick dyrare, men det adderar också fler dimensioner då det är en fysisk produkt man kan ta på. Det gör att du kan påverka fler sinnen – känsel, syn och till och med lukt- och smaksinne. Människor tenderar att ha lättare att fokusera när det kommer till tryckt media, och ser den som mer trovärdig än digital kommunikation. Allra effektivast är det att kombinera tryckta och digitala kanaler, som Postnords neuromarketingstudie Behind the Mind har visat, en översiktsstudie visade också att ROI (return-on-investment) ökade med 12 procent när direktreklam fanns med i marknadsföringsmixen för en kampanj.

Irriterande?

Människor uppskattar att få reklam i brevlådan mer än vad du kanske tror. DR-monitorn 2018 från Postnord visar att brevlådan är svenskarnas favoritkanal för att ta emot reklam. De största fördelarna är att man själv kan välja vad man vill läsa, när man vill göra det och man kan enkelt sortera fram det som är intressant för en. Sju av tio har handlat något i en fysisk butik efter att ha fått reklam i brevlådan, medan 57 procent handlat på nätet. När konsumenterna ser ett DR-utskick som intresserar dem agerar 84 procent, till exempel genom att söka digitalt, besöker fysisk eller digital butik eller pratar med andra personer om det. Hälften av oss sparar intressanta erbjudanden, i snitt fyra dagar. En favorit i brevlådan är kataloger som 45 procent vill ha mer av i brevlådan.

Vi är experter på tryckt direktreklam som marknadskanal

Vi producerar årligen Sveriges troligtvis mest tekniskt avancerade katalog för vår kund Bolist. Vi automatiserar och lokalanpassar trycksaker, något vi är ensamma om i Sverige. Trycksaken samspelar också med andra kommunikationer i både fysiska och digitala medier. Läs mer om vår plattform.