Vad är Glocal Marketing

Det relativt nya begreppet Glocal är en fusion av ’global’ och ’local’, och Glocal Marketing på vårt sätt är just det – marknadsföring som förenar det övergripande och det lokala på ett samlat, effektivt sätt.

Att samverka under ett varumärke ger många fördelar. I stället för att som en liten aktör starta från noll, och bygga upp en varumärkeskännedom och ett förtroende hos kunderna, så utgår man från något de redan känner till och litar på. Dessutom uppnår man tillsammans operativa stordriftsfördelar, som gemensamma inköp och effektivisering av overheadkostnader. Nackdelarna handlar ofta om avsaknad av flexibilitet. Utan oss, vill säga.

Att göra det stora angeläget

Marknaden skiljer sig åt från norr till söder, mellan storstad och småstad och olika typer av bostadsområden. Det kan skilja månader mellan när det är dags att plantera vårlökarna i norra och södra Sverige. Det är enklare att sälja en kompakt tvättmaskin i Stockholms innerstad än i ett villaområde. Ett lokalt gym har ofta medlemskvällar eller andra typer av events oberoende av resten av gymmen i kedjan. Och vi hjälper dig hålla ihop kommunikationen globalt och lokalt.

Glocal Marketing handlar med andra ord om balansgången mellan att behålla en enhetlighet i varumärkeskommunikationen och samtidigt anpassa den efter lokala förutsättningar. En alltför central linje leder kan upplevas opersonlig och blir inte lika träffsäker, medan alltför lokal frihet kan göra att kundupplevelsen blir för spretig och varumärket tar skada. 

Samverkande – och personlig

I dag är kommunikation ofta personaliserad utifrån mottagarens demografi eller köphistorik. När vi hjälper dig glokalisera marknadsföringen personaliseras dessutom kommunikationen från de lokala aktörerna utifrån deras värdefulla kunskap om den egna marknaden och personliga relationer till kunderna.

Det kan räcka med ett par olika lokala aktörer för att kombinationen samordnat varumärke och personlig kommunikation ska vara svår att få till. Över 20 aktörer och det är näst intill omöjligt. För att inte tala om när det handlar om 100-tals butiker eller kontor.

Många marknadsavdelningar arbetar i dag i ett antal olika plattformar för att täcka in alla de olika digitala och fysiska kanalerna, och trots mängder av manuellt arbete är det svårt att uppnå sammanhållen och samtidigt personlig kommunikation. Det är där vi kommer in.

Ett riktigt skarpt redskap

Vi gör Glocal Marketing möjligt genom en plattform där där den centrala marknadsavdelningen och den lokala enheten kan samverka. Funktionerna kan delas in i två delar; dels skapas central kommunikation där man på lokal nivå kan anpassa förutbestämda delar, det kan röra sig om att exempelvis välja erbjudande och pris.

De lokala aktörerna har också tillgång till ett så kallat marketing center där de kan skapa lokal kommunikation på egen hand enligt centralt satta mallar, till exempel e-postutskick till sitt lokala register, egna visitkort eller butiksmaterial.

Plattformen är anpassad för alla nivåer av datorvana och marknadskompetens. Förutom plattformen kan vi dessutom erbjuda hjälp med design, grafisk produktion, projektledning och strategi