Vad är MRM

Marketing Resource Management (MRM) är molnbaserade mjukvarusystem som hjälper marknadsavdelningar att organisera och planera sina marknadsinsatser samt att samordna marknadsresurser. Ett MRM-system består ofta av följande typer av funktioner och verktyg:

 • Planering av markadsaktiviteter
 • Marknadsbudgetering
 • Projekthantering
 • Mallar för olika typer av marknadsmaterial
 • Behörighetstyper inom organisationen med olika rättigheter
 • System för granskning av marknadsaktiviteter- och material
 • Dokument och riktlinjer, exempelvis varumärkesmanual
 • Statistik för genomförda marknadsinsatser
 • Integration till martech-system, exempelvis distribution av e-post

Vad är DAM

Digital Asset Management (DAM) används ofta vid sidan av, eller integrerat med MRM. DAM är molnbaserade mjukvarusystem som hjälper marknadsavdelningar att samordna sitt marknadsmaterial, till exempel videos och bilder. Stora företag har ofta tiotusentals bilder och annat innehåll och den mängden är svårhanterlig i system som inte är anpassade för det. Ett DAM-system består ofta av följande typer av funktioner:

 • Lagring och organisering av centralt marknadsmaterial
 • Styrning av behörigheter och rättigheter
 • Publicering av marknadsmaterial i marknadskanaler
 • Integration till martech-system

MRM och DAM för glokal marknadsföring

Dessa system är kraftfulla och väldigt användbara för stora marknadsavdelningar som behöver samordna stora mängder innehåll och information, speciellt för globala företag som behöver samarbeta på global och nationell nivå. På nationell nivå finns ofta marknadsavdelningar med utbildare marknadsförare som använder systemen. För mindre företag kan dock de här lösningarna bli för överdimensionerade och dyra, men behovet av att samordna och automatisera kvarstår.

Wonderville Platform

När vi hjälper svenska företag att lyckas med sin lokala marknadsföring är, då på ortsnivå är de här systemen för komplexa för att lokal personal med låg marknadskompetens ska kunna använda dem. Vår plattform är varken ett MRM- eller DAM-system, däremot har vi delar av dess funktionalitet i form av våra moduler som låter kunden skräddarsy en lösning efter sina behov.

Enkelhet har stått i centrum när vi har utvecklat vår plattform, den centrala marknadsavdelningen bestämmer vilka funktioner och resurser som ska finnas i det lokala Marketing Centret. Med hjälp av grafiska mallar och inbyggda integrationer till system som distribuerar marknadsföringen kan även den med liten vana av att arbeta i marknadsföringsverktyg göra utskick som är i linje med varumärkesidentiteten till sina lokala kunder utan att ha kunskaper om varken design eller segmentering.