Kennet Båth, VD Wonderville 

–  När Wonderville startade kallade vi oss för en Marketing Automation-byrå. De senaste tio åren har både branschen, tekniken och vi utvecklats. Då var Marketing Automation något avancerat som företag behövde extern hjälp med, idag kan även den som är novis på marknadsföringsverktyg bygga egna flöden. 

Att automatisera kommunikation har dock aldrig varit det enda Wonderville har sysslat med, plattformen har utvecklats med våra kunders behov och vår specialitet numera är verktyg för att underlätta samarbetet mellan personer på olika nivåer i en organisation med många underenheter. Våra kunder idag är i princip uteslutande kedjor, medlemsorganisationer och större varumärken med återförsäljarnät. Då både vårt erbjudande och vår målgrupp har förändrats sen starten var det på tiden att göra en ompositionering av varumärket. 

Johanna Båth, marknadsstrateg Wonderville 

– När jag kom in i företaget förra året och satte mig in i verksamheten insåg jag att vår kommunikation berättade väldigt lite om det vi faktiskt gör och hur det skapar värde för våra kunder. Det var väldigt mycket fokus på tekniken med kartor över kanaler och avancerade triggerflöden, men som jag ser på det har teknik inte speciellt mycket värde om den inte löser ett problem åt kunden. Därför tycker jag att det är viktigare att lyfta fram vad det är man faktiskt kan uppnå – vilket problem vi löser, hur vi använder teknik för att göra det kommer i nästa steg. Jag har själv en bakgrund på kundsidan, senast som marknadsansvarig på en friskvårdskedja med 35 lokala center. Jag har därför på daglig basis fått uppleva de utmaningar våra kunder har och det har gjort det lätt för mig att empatisera med målgruppen. 

Glocal Marketing

I arbetet med att vända på kommunikationen och börja i ändan med kundens behov så har vi valt att använda ett relativt nytt begrepp, Glocal är en fusion och ‘Global’ och ‘Local’. Vi tycker att det sätter fingret på det våra kunder vill uppnå – att behålla en enhetlighet i varumärkeskommunikationen och samtidigt anpassa den efter lokala förutsättningar. Det här kallar vi för att glokalisera marknadsföringen. En alltför central linje leder kan upplevas opersonlig och blir inte lika träffsäker, medan alltför lokal frihet kan göra att kundupplevelsen blir för spretig och varumärket tar skada. Vi effektiviserar den centrala marknadsavdelningens arbete och ger dem på lokal nivå med störst kunskap om sina kunder och lokala marknad verktyg att själv kommunicera. Vinsten för mottagaren är mer relevant och personlig kommunikation.