– Samarbetet har flutit på i det närmaste friktionsfritt och medarbetarna har trivts med att kunna få mer frihet i när och var de jobbar och fått mer tid till familj och fritidsintressen när restiden försvinner, säger Kennet Båth, VD för Wonderville 

Att använda sig av arbetskraft som befinner sig i andra städer och ofta även länder har blivit vanligare och vanligare bland byråer, och i och med krisen har utvecklingen snabbats på, menar Kennet. 

– Det blir en win-win, för oss har det varit svårt att hitta talang lokalt och när vi arbetar virtuellt begränsas vi inte av geografin. Medarbetarna å sin sida behöver inte nödvändigtvis bo i städer och kan också arbeta på resande fot om de vill. 

Det finns förstås negativa aspekter av distansarbete som man behöver ta hänsyn till när man sätter arbetsprocesser, som isolering och högre krav på att kunna arbeta självständigt, menar produktionsledaren Marcus Bergenihl. Att gå över till att arbeta i ett virtuellt team för någon som tidigare arbetat på plats behöver vara frivilligt, inte ett krav. Några faktorer som han lyfter fram som viktiga under omställningen till distansarbete har varit: 

  • Frekvent kommunikation – i produktionsteamet har vi uppstartsmöte varje förmiddag och avstämning varje eftermiddag via videosamtal, under dagen chattar man med varandra och använder e-post eller telefonsamtal för samarbete. En gång i veckan är alla medarbetare i företaget med i ett videomöte. 
     
  • Tydliga roller, arbetsuppgifter, processer och mål – varje medarbetare behöver veta vad som förväntas av dem och vilka delmål och övergripande mål teamet arbetar mot just nu 
     
  • Informella möten – det är lätt att glömma av de informella mötena som naturligt uppstår på en fysisk arbetsplats, som är viktiga både för gemenskap och trivsel, men även viktiga källor till information om projekt som man kanske bedömer inte är värd att kommunicera i en digital kanal. Många sådana detaljer kan tillsammans vara viktiga för att få en helhetsförståelse för kunden och affären. Vi bokar därför in informella möten som fika och AW även digitalt. 
     
  • Att ses fysiskt ibland – vi har försökts ses fysiskt åtminstone en gång per månad under den hör perioden, självklart med hänsyn till nuvarande restriktioner. 

– Vi lär oss hela tiden, det här är bara början på vårt virtuella arbetssätt och vi ser stora möjligheter att utveckla det. Jag ser det som en viktig nyckel till Wondervilles framgång framöver då det ger oss en flexibilitet som gynnar våra kunder, säger Kennet Båth.