Wonderville Platform

Med vår smarta plattform kan vi hjälpa dig samordna de globala och lokala krafterna – i alla kanaler – för effektiv, framgångsrik marknadsföring.

Möjligheternas plattform

Att kunna agera glokalt har många fördelar: Varumärket hålls ihop tack vare möjligheten att kommunicera lokalt utifrån centralt satta mallar. Och de ökade möjligheterna att påverka och agera lokalt ökar engagemanget och ger bättre genomslag. Lokala erbjudanden blir ofta mer träffsäkra när anpassningar kan göras efter målgrupper, lokala händelser, säsonger etc.

Så här fungerar det:

  1. Tillsammans med din centrala marknadsavdelning kartläggs vilka delar av era kampanjer som ska kunna styras lokalt, vilka centrala mallar som ska användas för de lokala insatserna och vilka delar av informationen som ska kunna anpassas.
  2. De lokala aktörerna lägger in sin anpassade information. Plattformen har ett enkelt upplägg som är anpassad utifrån era behov och som kan användas även av den med begränsad datavana.  
  3. När de lokala anpassningarna gjort så distribuerar vi kommunikationen genom alla de kanaler ni valt – automatiskt, samordnat och effektivt.

Upplägget är dessutom skalbart: du kan välja att bara använda malldelen, bara distributionen eller bara någon av kanalerna – allt utifrån behov. Vi kan använda Marketing Automation för att automatisera de delar som lämpar sig för det. Lokalt får ni tillgång till ett brandat så kallat Marketing Center där val kring centrala kampanjer samt lokala marknadsföringsverktyg kan hanteras.

Vilka kanaler vill du samordna och sätta i arbete?