Ad

Du kommer inte att sakna att ta fram annonsmaterial till lokaltidningar i ett antal olika format, eller att skicka korrekturvändor och passa olika deadlines för den delen.

Med hjälp av våra centralt satta mallar kan man på lokal nivå själv skapa annonser i önskat format. På så sätt kapas ett led då den centrala marknadsavdelningen inte behöver blandas in i varenda produktion.