App

Er app kan vara er främsta kanal för att nå era kunder, då ser vi självklart till att distribuera kommunikationen genom den. Kanske är det så att ni vill börja använda en app som kanal, då kan vi hjälpa er att utveckla en.

För organisationer med många lokala underenheter kan en app vara väldigt användbart för att till exempel hantera lojalitetprogram, bokningar, digitala kartor etc. Notiser kan styras till att skickas enbart när kunden besöker er till exempel.