Asset

Asset är vår variant av DAM (Digital Asset Management), där kan ni samla allt mediematerial som ni vill ge de lokalt ansvariga tillgång till.

I mediebanken kan du samla användbart material som bilder, banners och videos men även viktiga dokument som riktlinjer, planer och varumärkesmanual. Det är helt enkelt en plats i det lokala Marketing Centret där de lokalt ansvariga kan hitta och ladda ner värdefullt material.