E-mail

Vi gör e-postkanalen enkel att använda på lokal nivå, när ni behöver avancerade marketing automation-flöden där e-post samspelar med andra kanaler så löser vi det med.

E-post är fortfarande en av de viktigaste kanalerna för att kommunicera med kunder och personer som visat intresse för ert erbjudande. Det är en kostnadseffektiv kanal som ofta framhålls som den som levererar allra högst ROI (return on investment), ofta runt 30 gånger investerad krona.

E-postkanalen i vår plattform kan användas både för lokalanpassade centrala utskick och utskick till lokala register utifrån centralt satta mallar. Allt för att säkerställa att man på lokal nivå kan använda kanalen till befintliga och potentiella kunder med hjälp av mallar som säkerställer er grafiska profil, och utan att behöva lära sig tekniska bitar som segmentering och dynamiska datafält .

Marketing Automation inom e-post

Vissa e-postmeddelanden kan vara lämpliga att automatisera för att minska repetitiva uppgifter och leverera kommunikationen vid exakt rätt tillfälle. Vi hjälper er att bygga automatiserade flöden där e-post kan vara en kanal som samspelar med andra både fysiska och digitala kanaler.