Poster

När man vill kommunicera någon information lokalt kan en utskrift vara lämpligt, för att den ska vara enhetlig med övrig kommunikation används centralt satta mallar.

I sitt Marketing Center kan man med hjälp av centralt satta mallarna själv redigera trycksaker i en enkel editor och skriva ut på plats. Vår plattform genererar originalen i kampanjerna automatiskt till trycksak. Med samma information kan posterverktyget generera original till flera olika trycksaker som affischer i olika storlekar, hyllpratare, mm. Poster låter även den lokala handlaren ladda upp egna texter och bilder som den sedan anpassar till de mallar som gäller.