Print

Vi jobbar med allt inom print och digitaliserar hela vägen fram till trycksak. Vi kan dessutom erbjuda konkurrenskraftiga priser på tryckning.

Print är en kanal som många lämnade vid de digitala kanalernas intåg, vilket har gjort det till en marknadsföringskanal med lägre konkurrens och det finns därmed en chans att nå fram och sticka ut. Det har dessutom fortsatt vara en utmärkt kanal för att nå fram till sina befintliga kunder, till exempel via en kundtidning. De flesta människor (i alla åldrar) föredrar att läsa på papper framför en skärm. Vi tycker inte att man behöver välja, utan att den bästa marknadsmixen många gånger består av en kombination av digitala och fysiska kanaler.

Vi kan print

Vi hjälper våra kunder med allt från mindre broschyrer till större produktioner som Bolistkatalogen, Sveriges mest tekniskt avancerade katalog med 180 lokalanpassade varianter som trycks i totalt 1,5 miljoner ex. Med hjälp av vår plattform kan innehållet i trycksakerna lokal- och individanpassas. Vad som ska kunna anpassas bestäms på central nivå och på lokal nivå väljer man sedan till exempel erbjudande och pris genom vårt Marketing Center. Printkanalen samverkar med andra kanaler, valda erbjudanden kan samtidigt distribueras i andra fysiska kanaler som affischer och hylletiketter, samt digitala kanaler som e-post och sms.

Från planering till leverans

Vi har stor erfarenhet inom print och kan hantera större projekt från projektplanering och design, via insamling av material, grafisk produktion, korrektur till tryck och distribution. Vi är en av de största trycksaksmäklarna på marknaden och kan tack vare våra stora volymer och goda relationer med leverantörer erbjuda mycket konkurrenskraftiga priser. Förutom svenska tryckerier så kan vi erbjuda tryck i Danmark, Italien, Polen, Rumänien, Estland och Kina.

Enkel överblick med eProof

För större arbeten sker samarbetet i vårt egenbyggda verktyg eProof. Där laddas korrektur upp, olika statusar sätts för att få enkel överblick, kommentarer kan läggas in och användare taggas, behörighetsnivåer kan väljas och externa partners och leverantörer kan bjudas in för uppladdning av material och korrekturläsning.