Social media

Slipp den tidskrävande uppgiften att ta fram bildmaterial till olika sociala nätverk, vår plattform genererar lokalanpassat material enligt gällande mått.

Sociala medier är en fantastiskt kanal att nå sin lokala publik med. Med hjälp av vår plattform kan ni säkerställa att den grafiska profilen hålls samman genom att bildmaterial genereras enligt centralt satta mallar.